Surrogati

64942_618556988230734_516214215_n

Mum by Surrogate

Dette innebærer at man «låner» en annen kvinnes livmor. Dine egg og mannens sædceller settes inn i en annen kvinnes livmor, på den måten vil du kunne få et barn med dine og din manns gener. Denne metoden er ikke lov i Norge, og man må til utlandet for å få det gjennomført . Det kan bli en krevende og kostbar prosess om man ikke er godt forberedt i forkant og skaffer seg nødvendig informasjon.

Det er mange diskusjoner for og i mot surrogati i Norge. Les mer her og her

Surrogati:

 • En surrogat er en kvinne som ønsker å føde barn for andre. Det mest vanlige er at de som skal være barnets foreldre donerer egg og sæd.
 • En kvinne som ønsker å være surrogat velger selv hvem hun vil hjelpe, eller hun velger å overlate til surrogatbyrået eller klinikken å bestemme det.
 • Begge parter får hjelp av advokat til å lage en avtale.
 • Norsk lov anerkjenner kun kvinnen som føder som mor. Morskap kan bare overføres ved adopsjon. Det er likevel ingen lover som forbyr nordmenn å gjøre dette i utlandet.

Kilde : Surrogatiforeningen

Å få barn med en surrogatmor

 • Surrogatmetoden for menn eller par der mannens sæd er utgangspunktet avviker fra den tradisjonelle, der det kan være til hjelp for kvinenr som ikke har egg eller ikke kan gå igjennom et svangerskap.
 • Prosessen starter med en konsultasjon hos et surrogatbyrå, det kreves blant annet legeerklæring og plettfri vandel for å bli godkjent.
 • Etter avlevering av sæd hjelper byrået å finne eggdonor og surrogatmor som tilfredsstiller mannens/parets ønsker. Enkelte byråer tillater å bruke samme person, men juridisk er det best at dette er to forskjellige kvinner.
 • Dersom eggdonor og surrogatmor ikke er den samme, gis begge hormonbehandling så de kommer i lik menstruasjonssyklus. Når donoren får eggløsning høstes eggene før de befruktes med mannens nedfrosne sæd og plantes i surrogatmorens livmor.
 • Fram til fødselen overvåkes prosessen av gynekologer og advokater.
 • Surrogati innebærer at en kvinne blir gravid med og føder et barn, som etter fødselen skal overleveres til foreldre, som skal være barnet juridiske og sosiale foreldre.
 • Tradisjonell surrogati: Surrogaten unnfanger barnet ved hjelp av egne egg, og er dermed barnets genetiske mor.
 • Gestasjonell surrogati:Unnfangelsen skjer utenfor surrogatens kropp, men en annen kvinnens egg. Egget settes inn ved hjelp av prøverørsmetoden. Sædcellen kan være fra tenkt far eller fra sæddonor.
 • Surrogati er ulovlig i Norge, og det har vært bred politisk enighet om bør forbli ulovlig.
 • Norsk lov hindrer ikke norske par å inngå surrogati-kontrakter i utlandet. Det er kjent at nordmenn har brukt surrogati i USA, India og Ukraina.
 • I Australia er det lov med altrustisk surrogati, som innebærer at surrogaten ikke får betalt, men får dekket helseutgifter og eventuelle tapte arbeidsinntekter.

Kilde: Store Medisinske Leksikon

 

%d bloggere liker dette: