Fosterforeldre

Dette er et godt alternativ til dem som ønsker å være der for et barn uavhengig av alder, kjønn og tidligere oppvekstvilkår. Her er også ventetiden kortere enn ved feks. adopsjon.

Fosterforeldre må gjennom et kurs og bli godkjent av BUFF etat  som fosterforeldre.  Noen barn trenger fosterhjem for en periode, andre vil trenge permanente hjem og det vil være barn i alle aldre som trenger fosterhjem. Fosterforeldre kan komme med ønsker . Alt dette blir gjennomgått i påmeldingprosessen.

Som fosterforeldre får man ofte barn som kommer fra vanskelige oppvekstvilkår, noen  er traumatisert og sliter med forskjellige ting. Det kreves ett stort hjerte,  tålmodighet mye kjærlighet og en trygg og rolig grunnpilar for å ta inn ett fosterbarn.

Les mer om fosterhjem her

Kunne du tenke deg å gi et barn ett trygt og godt hjem ?

Ta kontakt med oss på mrkh@mrkhnorge.no for mer informasjon om hvordan gå frem for å bli fosterforeldre.

Vi kan også hjelpe deg med å sette deg i direkte kontakt med de rette instanser for hvordan bli registrert som fosterforeldre.

Fakta om Fosterforeldre og Fosterbarn

 • Barn fra 0-16 år blir plassert i fosterhjem
 • Noen barn trenger fosterhjem for en periode, mens andre barn trenger fosterhjem frem til de fyller 18 år. Dette avhenger av barnet og biologiske foreldres situasjon
 • Fosterbarn får treffe biologiske foreldre under fastsatte møter bestemt av barnevernet så fremt situasjonen tilsier det og er til det beste for barnet.
 • Som fosterforeldre jobber man under kommunen og får lønn til å dekke utgifter ift barna.
 • Fosterbarn har ofte en trøblete bakgrunn eller lidd under forskjellige typer omsorgssvikt, dette gjør at barna trenger ekstra trygghet,kjærlighet, tålmodighet og forståelse i hjemmet de kommer til.
 • Fosterforeldre får god oppfølging og støtte av barnevernet og Buffetat.
 • Fosterforeldre må ha et Pride kurs.
 • Man kan være fosterforeldre for “fremmede” barn eller barn i egen familie.
 • Fosterforeldre har taushetsplikt ift barnets bakgrunn og situasjon og om biologiske foreldre.
 • Fosterforeldre gjør en uvurderlig og viktig jobb og Norge trenger flere.

Hvem er fosterbarna?

Fosterbarn er som andre barn – forskjellige. De er enkeltindivider med sin egen bakgrunn, personlighet, ressurser og interesser.
Felles for fosterbarna er at foreldrenes omsorg for en kortere eller lengre periode ikke strekker til i forhold til barnas behov.
Behovet for fosterhjem er økende.

Vanskeligheter hjemme

Årsakene til at noen barn ikke kan bo hos foreldrene sine er mange og sammensatte, og hvert fosterbarn har sin egen historie.
Den mest vanlige årsaken til at barn må flytte i fosterhjem er vanskeligheter i hjemmet. Det kan handle om:

 • materielle og sosiale problemer
 • mishandling og vold
 • rusrelaterte problemer
 • psykiske problemer hos foreldrene
 • fysisk eller psykisk mishandling

Det er sjelden bare ett forhold som gjør at foreldre ikke klarer å gi barna sine god nok omsorg. Vi vet at mange foreldre som mister omsorgen for barna sine har:

 • liten utdanning
 • usikre arbeidsplasser
 • dårlig økonomi

Hvis foreldrene også sliter med for eksempel psykiske problemer, øker risikoen for at de ikke har krefter til å gi barna sine god nok omsorg.
Barn som har opplevd omsorgssvikt strever ofte med:

 • lav selvtillit
 • fysiske og psykiske problemer
 • savn og tristhet
 • sinne og aggresjon

Mange har i tillegg problemer på skolen eller i andre sammenhenger. Barnas erfaringer gjør at de ofte utvikler særlige behov.
Det er vesentlig at fosterfamiliens evne og mulighet til å hjelpe barna videre i livet er i samsvar med de behov barna har.

Fosterbarnas familie

De aller fleste barn som bor i fosterhjem skal ha samvær og annen kontakt med foreldre og andre viktige personer i livet sitt.

Fosterhjem gir mulighet til utvikling

Selv om det til tider er en krevende oppgave å være fosterforeldre, er det en stor glede å oppleve et barns utvikling og vekst.
Trygghet, kjærlighet og stabilitet i et fosterhjem gir nye muligheter for utvikling til glede for både fosterbarn og fosterforeldre.
Barn og unge har mange ressurser, bare de får anledning til å bruke dem.
Som fosterforelder er du med på å gi barn og unge muligheten til å utvikle seg. I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige, trygge hverdagen det trenger.

Informasjon hentet hos fosterhjem.no

%d bloggere liker dette: