MRKH Norge

Arkiv


5 måter å svare på spørsmålet: Når har du tenkt å få barn?

Familie , venner og kollegaer mener som regel ikke noe vondt med det når de spør om dine planer om å få barn. Men for Kvinner eller menn som er infertile kan dette spørsmålet sette i gang en veldig emosjonell…

Les mer

Et spørsmål fra en mor

Vi har fått et spørsmål fra en mor med en ung datter diagnostisert med MRKH. Hun lurer på når og om hun skal fortelle dem i sitt nærmiljø om datterens diagnose, og om datteren bør fortelle om diagnosen til sine…

Les mer